Gebruikersvoorwaarden

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zullen de komende periode worden aangevuld. Indien overwegende bezwaren ontstaan op de aanvullingen heeft cliënt recht om het contract per direct op te zeggen.

Er is vooralsnog geen beperking voor het aantal te gebruiken feeds, sjablonen/ profielen ten behoeve van één site. Het aantal feeds binnen het contract is onbeperkt en het aantal sjablonen/profielen en widgets dat gebruikt en geplaatst kan worden, is ook onbeperkt. Op een gegeven moment zal gekeken worden naar de omvang van de gebruikte feeds en de sjablonen/profielen. Op basis van voortschrijdend inzicht en de belasting van de RSScockpit servers zal een voorstel voor een volgend jaar worden voorgelegd. De afwijking van het tarief zal per jaar niet meer dan 10% bedragen, excl. eventuele aanpassingen ten behoeve van een inflatiecorrectie.

Indien RSScockpit langer dan 48 uur niet functioneert door een fout van de RSScockpit organisatie, zal er een korting worden gegeven bij een volgende periode. De korting is naar rato van de uitval. Indien RSScockpit uitvalt door problemen buiten haar macht (overmacht), is er geen sprake zijn van vergoeding.

De werking van RSScockpit is gebaseerd op het Nederlandse recht. Dat houdt in dat de inhoud nooit de volledige tekst van het originele bericht zal bevatten en er altijd gelinkt zal worden naar de site waar het bericht vandaan komt. De tekst van een bericht mag dan ook niet overgenomen worden op de eigen site, er mag alleen maar doorgelinkt worden. RSScockpit vult de systematiek zo in dat nooit de gehele tekst wordt getoond, maar slechts een deel (max. 155 tekens). Ook zal RSScockpit de bron tonen. Het auteursrecht van de site geldt voor de teksten van de site zelf en de HTML-code. De gebruiker is niet bevoegd om teksten letterlijk over te nemen. Het te gebruiken script mag alleen in het kader van een contract met RSScockpit worden gebruikt.

RSScockpit is niet aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen die de feeds bevatten.

De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand.

RSScockpit mag het feit dat een partij afneemt op haar site tonen t.b.v. de eigen portfolio.
Wij verzoeken de klant om op hun site een verwijzing naar RSScockpit te maken.