Reactie LPGGz op rapportage 'Personen met verward gedrag'


Vandaag presenteert Liesbeth Spies, voorzitter van het Aanjaagteam Verwarde Personen, haar tussenrapportage. Het Landelijk Platform GGz is van mening dat er ... Lees verder

Bron: Landelijk Platform GGz
Geplaatst: 19 feb 2016 - 12:00